• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE/RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LISTEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:
Acte necesare

 

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata;
8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului - in original.
9. Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT)
10. Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT)

ACTE NECESARE PETRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE):

 

1. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate;
2. Certificat de casatorie - copie legalizata
3. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie - in original;
4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
5. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
6. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( B.I. / C.I. )- copii xerox.
7. Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT)
8. Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT)

ACTE NECESARE PETRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE):

 

1. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta- copii legalizate;
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite - in original;
3. Certificat de casatorie – copie legalizata
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( C.I. / B.I. ) - copii xerox;
4. Copie plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane ) - in original.
5. Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT)
6. Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT)

 

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie - in original;
3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;
7. Certificat de casatorie - copie legalizata
8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
9. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
10. Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;
11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata.
12. Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT)
13. Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT)

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Certificat de casatorie - copie legalizata
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
6. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;
7. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - in original.
8. Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT)
9. Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT)

 

 

 


Vineri, 5 Iunie 2020