• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Cadastru de speciaitate

Cadastru de specialitateSubsistemele de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor mobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale. Dintre acestea se disting:
- cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosinta, specificand natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc;
- cadastrul forestier - evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei;
- cadastrul cailor ferate - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;
- cadastrul drumurilor - evidenta si inventarierea terenurilor constructiilor, instalatiilor, si starii retelei de drumuri;
- cadastrul porturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc. ce deservesc unitatile portuare;
- cadastrul aeroporturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc. ce deservesc aeroporturile;
- cadastrul apelor - evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuff, precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, cantitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii;
- cadastrul fondului imobiliar - evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;
- cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea. 

 


Vineri, 5 Iunie 2020